КОАЛИЦИЯ за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом“

Проектът „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и изпълнен през 2013-2014 г. със съдействието на ПОФ „Читалища“ в […]