БЪЛГАРСКА АСАНСЬОРНА АСОЦИАЦИЯ

(БАА)

Българска Асансьорна Асоциация (БАА) е създадена през 2009 г. и още през 2012 г. разработихме наш подробен Проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите в Република България. През 2013 г. участвахме в екипите, разработващи проектите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради под ръководството на Главния архитект на София. През 2014 г. се присъединихме към Коалиция Достоен Дом с основен приоритет постигане на най-висок енергиен клас в сградния фонд на България.

Свържете се с нас

Действието означава отговорност. Бъдете отговорни!

Амбициите на БАА към развитие в България са прилагане на най-високите стандарти за опазване на околната среда и предоставяне на най-добри условия за живот

Стремежът на БАА е България да се трансформира в развита страна, прилагаща най-високите стандарти за опазване на околната среда, предоставяща най-добри условия за живот на своите граждани, движена от силно конкурентна икономика с нулеви или близки до нулата емисии. Съществено за нас е участниците в икономическия живот да спазват всички европейски директиви и европейските и българските хармонизирани закони, включително да декларират всички свои доходи. Вярваме, че спазването на законите и плащането на всички дължими данъци, осигуровки и такси ще гарантират честна конкуренция, което неизбежно води до високотехнологично развитие, висока добавена стойност, заетост, високи бюджетни приходи, позволяващи мащабни социални и инфраструктурни политики. Всички действия за постигане на висока енергийна ефективност са от екзистенциално значение за запазване на единствената ни планета, но и те ни предоставят уникална възможност за технологично обновление на икономиката и средата ни.

При всякакви въпроси

Свържете се с нас.

КОНТАКТИ

Телефони:

тел: 02/ 44 22 478

GSM: 0889 14 66 30

Имейл

info@bla.bg