Българска Асансьорна Асоциация (БАА) е създадена през 2009 г. и още през 2012 г. разработихме наш подробен Проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите в Република България. През 2013 г. участвахме в екипите, разработващи проектите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради под ръководството на Главния архитект на София. През 2014 г. се присъединихме към Коалиция Достоен Дом с основен приоритет постигане на най-висок енергиен клас в сградния фонд на България. Може би нашите виждания за постигане на висока енергийна ефективност на сградите са били прекалено амбициозни за страна ни преди 5-10 години, но сега смятаме, че времето за истинско високотехнологично обновяване е настъпило.

През годините вярвахме, че ще бъдат въведени най-високи критерии за енергийна ефективност. Всички наши предложения са заимствани изцяло от най-добрите практики във водещите икономики на Европейския Съюз (ЕС). Стремежът на БАА е България да се трансформира в развита страна, прилагаща най-високите стандарти за опазване на околната среда, предоставяща най-добри условия за живот на своите граждани, движена от силно конкурентна икономика с нулеви или близки до нулата емисии. Съществено за нас е участниците в икономическия живот да спазват всички европейски директиви и европейските и българските хармонизирани закони, включително да декларират всички свои доходи. Вярваме, че спазването на законите и плащането на всички дължими данъци, осигуровки и такси ще гарантират честна конкуренция, което неизбежно води до високотехнологично развитие, висока добавена стойност, заетост, високи бюджетни приходи, позволяващи мащабни социални и инфраструктурни политики. Всички действия за постигане на висока енергийна ефективност са от екзистенциално значение за запазване на единствената ни планета, но и те ни предоставят уникална възможност за технологично обновление на икономиката и средата ни.

Предизвикателствата в асансьорния сектор са тясно свързани с всичко споменато до тук и ние ще се радваме да бъдем от полза на нашата страна не само чрез хилядите работни места, които създаваме и десетките милиони, които към този момент внасяме годишно в държавата, но и като предоставим нашата подкрепа към всички правителствени инициативи, целящи технологично модернизиране на страната ни.

Директният ни принос към покачването на енергийната ефективност в България е чрез внедряване на асансьори, които не само консумират около 90% по-малко енергия, от тези монтирани от 1950-те години до началото на този век, но и дори връщат енергия в електроразпределителната мрежа чрез регенеративни системи, подобни на тези, използвани при електрическите и хибридните автомобили.

Асансьорите претърпяха безпрецедентно технологично развитие през последните 15 години. Основна движеща сила за тези промени бяха изискванията за понижаване на вредните емисии, налагани от ЕС и от световните спогодби за глобално намаляване на парниковия ефект от човешката дейност. Нашата индустрия се революционизира през този период и новите асансьори са щадящи за околната среда при ползването им, но и при тяхната поддръжка и дори производство.