КОАЛИЦИЯ за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом“

Проектът „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и изпълнен през 2013-2014 г. със съдействието на ПОФ „Читалища“ в […]

КОАЛИЦИЯ за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом“2023-11-15T11:57:48+02:00

A SEELift Symposium organized by BAA, MLA and HUDIZ was held

SEELift is a symposium organized by BLA (Bulgarian Lift Association), MLA (Macedonian Lift Association) and HUDIZ (Croatian Lift Association). This year it was held in Skopje, North Macedonia, on the 25th and 26th of September, under the title "LIFTS AND ESCALATORS SUBJECT TO SEISMIC CONDITIONS
[…]

A SEELift Symposium organized by BAA, MLA and HUDIZ was held2023-09-28T10:40:20+02:00
Go to Top