Проведе се SEELift симпозиум, организиран от БАА, MLA и HUDIZ

SEELift е симпозиум, организиран от БАА (Българска Асансьорна Асоциация), MLA (Македонска Асансьорна Асоциация) и HUDIZ (Хърватска Асансьорна Асоциация). Тази година той се проведе в Скопие, Северна Македония, на 25-ти и 26-ти септември, под надслов „АСАНСЬОРИ И ЕСКАЛАТОРИ, ПОДЛОЖЕНИ НА СЕИЗМИЧНИ УСЛОВИЯ
БЕЗОПАСНОСТ, […]