Изваждане на браншa от сивата икономика и многократно увеличение на приходите в държавната хазна от асансьорните фирми. 

Днешната реалност е следната: Почти всички „фирми” поддържащи асансьори в жилищни сгради събират месечните такси, като получават пари на ръка и не издават какъвто и да е официален данъчен приходен документ. Голяма част от фирмите доставящи и монтиращи нови асансьори не издават фактура за част или дори цялата стойност на услугата, която извършват. Асансьорните фирми в България масово не осигуряват хората, които работят за тях. Всичко това води до укриването на огромни суми, които трябва да постъпват в държавната хазна. БАА призовава данъчните органи, министерството на финансите, бюджетната комисия към парламента на Република България, Комисията за защита на конкуренцията, икономическа полиция и прокуратурата да извършат масивни проверки на финансовите отчети на фирмите от асансьорния бранш, включително: сключени договори, декларирани приходи, брой служители, платени осигуровки и данъци и т. н. Моменталния ефект от тези проверки ще е излизането на яве на десетки хиляди асансьори в цялата страна, чийто приход не се декларира. Само това води до загуби за държавния бюджет от няколко милиона лева годишно!


Информационна кампания към българската общественост относно съществуващите сериозни заплахи за сигурността и живота на хората от десетки хилядите опасни асансьори, оставени да функционират от контролните органи в България.

back

back

 

тел: 02/ 44 22 478

GSM: 0889 14 66 30

email: info@bla.bg

 

страницата на Българска асансьорна асоцияция във Facebook Последвайте ни