Реформиране на Главна Дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН).
ГД ИДТН е същата инспекция, която е създадена и останала от годините на планова икономика до 1989 г. Днес инспекторите работещи в нея са все по-некомпетентни и изключително нископлатени. Това  води до ужасяваща корупция; В същото време служителите им постоянно се съкращават,  като инспекторите продължават да са натоварени с множество несвойствени за тях отговорности и задачи. Според Европейските наредби ГД ИДТН трябваше много отдавна да е прехвърлила функциите си на лицензирани фирми. Повече от 4 години след присъединяването ни към Европейския Съюз (ЕС) това продължава да не е факт. Според БАА ГД ИДТН трябва да се състои от високоплатени специалисти, които да издават и отнемат разрешителни и лицензи, да контролират контролиращите, сервизиращи и монтиращи фирми, както и собствениците и ползватели на асансьори. Високите заплати на тези вече висококвалифицирани държавни чиновници ще се върнат многократно в държавната хазна от покачените приходи от бранша в следствие на спазването на правилата. Инспекторите трябва да бъдат безкомпромисно строги: да не позволяват нарушения и да санкционират, да следят за спазването на всеки параграф и член от една реформирана (а не настоящата) асансьорна наредба. Днес всички наредби, касаещи безопасността на асансьорите (респективно на хората), могат да бъдат избегнати чрез рушвети!

 

back

back

 

тел: 02/ 44 22 478

GSM: 0889 14 66 30

email: info@bla.bg

 

страницата на Българска асансьорна асоцияция във Facebook Последвайте ни