Пълно синхронизиране на българското с европейското законодателство, касаещо асансьорите. Прилагане на всички европейски стандарти, норми и директиви.

 


 

Според представителите на Главна Дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) такова синхронизиране е направено. Това е една чиста лъжа! Всеки опитал се да прочете българските наредби касаещи асансьорите е видял колко много противоречия, двусмислици, непълноти, недомислици съдържат те. На места категорично противоречат с Европейските норми и директиви и не са съобразени с актуалното състояние на съоръженията в страната. В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Сертификатът за краен контрол (или Декларацията за съответствие) са единственият окончателен документ за приемане на асансьор и пускането му в експлоатация. НЕ И В БЪЛГАРИЯ: тук се изисква допълнителния (останал от социализма) Акт за първоначален технически преглед, който се издава от нископлатени и корумпирани инспектори често в някое кафене, без да се направи какъвто и да е преглед на техническото състояние на асансьора! БАА разполага с екип от специалисти, запознати с Европейските норми, директиви и стандарти. С целия ни наличен потенциал и информация, ще помогнем за написването и въвеждането наредба за асансьорите в България, съответстваща на европейските изисквания и ще настояваме и следим тя да бъде спазвана от всички фирми в бранша.

 

back

back

 

тел: 02/ 44 22 478

GSM: 0889 14 66 30

email: info@bla.bg

 

страницата на Българска асансьорна асоцияция във Facebook Последвайте ни