Цели на Българската асансьорна асоциация

 


БЪЛГАРСКА АСАНСЬОРНА АСОЦИАЦИЯ (БАА) ще следва тази своя мисия, като се стреми към постигане на следните основни цели:

 


 

Информационна кампания към българската общественост относно съществуващите сериозни заплахи за сигурността и живота на хората от десетки хиляди опасни асансьори, оставени да функционират от контролните органи в България.


продължава>
 

Поставяне на началото на диалога между асансьорния бранш и правителствените и административни органи на Република България.продължава>
 

Пълно синхронизиране на българското с европейското законодателство, касаещо асансьорите. Прилагане на всички европейски стандарти, норми и директиви.

 


продължава>
 

Реформиране на Главна Дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН).продължава>
 

Спиране на корупцията и потъпкването на всякакви изисквания на всички нива в асансьорния бранш в България.

 


продължава>
 

Стриктен и строг контрол на всички, занимаващи се с асансьори в България.

 

 

продължава>
 

Изваждане на браншa от сивата икономика и многократно увеличение на приходите в държавната хазна от асансьорните фирми.продължава>
 

Създаване на нормативна база за извършване на реконструкция, ремонт, модернизация, подмяна на десетки хиляди опасни асансьори в България.


 

продължава>
 

Създаването на правителствени, общински и европейски фондове, както и осигуряването на целеви банкови кредити за реконструкция, ремонт, модернизация и подмяна на десетки хиляди опасни асансьори в България.

 


продължава>
 


тел: 02/ 44 22 478

GSM: 0889 14 66 30

email: info@bla.bg

 

страницата на Българска асансьорна асоцияция във Facebook Последвайте ни